Αναρτήσεις

"Ζήσε", διήγημα του Γρηγόρη Δημακόπουλου

Κατάβαση στην Στύγα, διήγημα του Αριστείδη Χριστοφοράκη

Ταξιδευτές

Όλα τα διηγήματα και η αρθρογραφία κειμένων τα οποία αναρτούνται στο επίσημο ιστολόγιο της Λέσχης Φανταστικής Λογοτεχνίας Καρδίτσας, είναι πρωτότυπα έργα των μελών της ΛΕ.ΦΑ.ΛΟ.Κ και δεν έχουν δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή/και έντυπο μέσο.
Σε αντίθετη περίπτωση, αναγράφεται η πηγή προέλευσης του κειμένου και αναρτείται πάντα με την σύμφωνη άδεια του δημιουργού ή/και του μέσου από το οποίο προέρχεται.